Měrné jednotky

V jakých měrných jednotkách můžete zakoupit palivové dřevo? Uvádím zde přehled všech jednotek, s nimiž se můžete při nákupu dříví setkat.

pl, pm – plnometr, pevný metr. Jedná se 1 m3 plné dřevní hmoty.

prm, rm – prostorový, rovnaný metr. Toto představuje 1 m3 rovnaných polen.

prms – prostorový sypaný metr. Jedná se o 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky.

Nejběžnější pro koncového zákazníka bývají rovnané metry nebo sypané metry, u krátkých délek pro majitel krbů pak převažuje metr sypaný. Ten si můžete představit tak, že do krychle se stranami o délce 1 m volně nasypete dřevo. Cena je pak nastavena za celý tento objem, dřeva je zde však ve skutečnosti cca 0.6 až 0.7 metru krychlového. U rovnaného metru je objem zakoupeného vzduchu daleko menší, ale rovnání dříví bývá vykoupeno vyšší cenou.


Vše o zpracování a topení